Startsidan

Välkommen till min hemsida. Sidan har skapats för att dela mina kunskaper, publikationer och presentationer från konferenser och utbildningar. Det mesta av materialet som finns här är kopplat till mina intressen och genomförda yrkesprojekt inom IT, marknadskommunikation, Public Relations, Emplayer Branding, intern kommunikation samt Investor Relations.

Hittills har jag haft möjlighet att skaffa mig erfarenhet i Frankrike, Sverige samt på internationella företag i Polen – både på små- och medelstora företag samt på stora bolag som är noterade på Warszawabörsen. Jag har haft nöjet att arbeta i väldigt olika branscher som high-tech, consulting, byggsektor, hotellbransch, retail samt kommersiella fastigheter.

I mitt arbete uppskattar jag väldigt mycket de värden som jag kom i kontakt med i Sverige samt de övriga nordiska länderna. Jag är övertygad om att dessa länders ekonomiska framgång beror på människors beslutsamhet, djupt inrotade etiska värden, unika ledningsmetoder samt förmågan att dela med sig av och skapa kunskap inklusive innovation.

Välkommen att ta del av innehållet på webbsidan. Kontakta mig gärna för erfarenhets- och kunskapsutbyte.