Publikacje

Poniżej znajduje się zbiór moich wybranych artykułów oraz prezentacji dotyczących komunikacji korporacyjnej, komunikacji wewnętrznej, employer brandingu, komunikacji kryzysowej oraz innych tematów związanych z marketingiem i zarządzaniem.

Większość z nich została opublikowana w magazynach, miesięcznikach lub gazetach branżowych. Prezentacje zostały przedstawione najczęściej na komercyjnych konferencjach, warsztatach oraz podczas konferencji naukowych. Zbiór ten będę starał się rozszerzać, jednak często publikowane materiałów mojego autorstwa jest ograniczone ze względu na ich wyłączność oraz ograniczenia prawne.

  • Budowanie doświadczenia pracowników – Doświadczenie to nie welcome pack.
   (Personel Plus, styczeń 2020)
   Aktykuł porusza zagadnienie budowania doświadczenia kandydatów i pracowniików w kontekście zmian na rynku pracy oraz oczekiwań wewnętrznych i zewnętrznych wobec tego procesu. Jednoczesnie artykuł zwraca uwagę na zagadnienie komunikacji i technologii w obszarze tworzena doświadczeń – możliwej tworzonej wartości ale również zagrożeniach.
  • Digital Workplace – w stronę cyfrowego miejsca pracy.
   (Personel Plus, październik 2019)
   Artykuł opisuje zagadnienia zwiazane z budowaniem strategii oraz wdrażaniem rozwiazań mających na celu budowe efektywnego miejsca pracy w oparciu o nowoczesne produkty cyfrowe, w tym Workplace by Facebook oraz Office365.
  • Rozmyte linie pomiędzy komunikacją i marketingiem  – czyli jak tworzyć wartość łącząc te dwie dyscypliny razem?
   (LinkedIn, maj 2019)
   Artykuł odnosi się do wieloletnich doświadczeń autora związanego z budowaniem wartości, wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem komunikacji i marketingu. Komunikacja, kiedyś pozostajaca w cieniu, staje się kluczowym obszarem z punktu widzenia budowania pozycji rynkowej przedsiębiorstw. Nie zawsze tak było, co w ujeciu historycznym przedstawione jest w artykule.
  • Wielkie zmiany i zaburzenia – jak przedsiębiorstwa powinny się do nich przygotowywać?
   (LinkedIn, kwiecień 2019)
   Zmiany są nieodłączną częścią rzeczywistości biznesowej. Tylko organizacje szybko zarządzające zmianą będą dalej się rozwijać. Jak się do tego przygotować i jaki związek jest pomiędzy systemem edukacji menedżerskiej a sukcesem przedsiębiorstw? Kilka podpowiedzi znajduje się w artykule.
  • Anatomia kryzysu – Jak zapobiegać, a nie naprawiać – czy da się przewidzieć nadchodzący kryzys medialny?
   (Trio Conferences, Warszawa, kwiecień 2018)
   Przykłady radzenia sobie z kryzysami zewnętrznymi w erze transparentnej komunikacji –  case study i lessons learned,
   Metody i rozwiązania wewnętrzne wspierające zarządzenie kryzysami,
   Korporacyjna kultura antykryzysowa.
  • Rola on-line & social media policy w ochronie reputacji, czyli jak przygotować się do kryzysu
   (Kongres Profesjonalistów PR, Rzeszów, kwiecień 2018)
   Anatomia współczesnych kryzysów,
   Ewolucja mechanizmów predykcji zagrożenia,
   Budowanie wewnętrznych regulacji,
   Tworzenie kultury antykryzysowej.
  • Employer Branding a CSR, czyli rola strategii zrównoważonego rozwoju w budowaniu reputacji pracodawcy
   (BMS Group, Warszawa, luty 2018)
   Znaczenie reputacji pracodawcy w procesie pozyskiwania pracowników,
   Rola strategii zrównoważonego rozwoju w wewnętrznym employer brandingu,
   Znaczenie transparentności organizacyjnej a reputacja marki.
  • Manager Komunikacji 2020 – jak przygotować się na wyzwania przyszłości
   (Trio Conferences, Warszawa, październik 2017)
   Nowe kompetencje wymagane od liderów komunikacji,
   Kluczowe technologie mające wpływ na ewolucje dziedziny komunikacji,
   Jak mierzyć sukces komunikacji, czyli KPI dla naszych działań,
   Jak rozwijać się i budować swoje kompetencje aby być liderem zmian,
   Nowe oczekiwania zarządzających wobec funkcji komunikacji i jak im sprostać.
  • Jak zbudować zespół Bohaterów Sprzedaży?
   (Sales Team Management, Blue Business Media, kwiecień 2017)
   – Jak budować wizerunek pracodawcy, aby pozyskać talenty sprzedażowe
   – Rola cyfrowych kanałów komunikacji w budowaniu relacji z kandydatami
   – On-boarding czyli jak wprowadzić i zaangażować pracownika
   – Jak wzmacniać mechanizmy współpracy wspierające osiąganie celów
   – Złota rada na podsumowanie 🙂
  • Efektywne strategie komunikowania w SSC (Centra Usług Wspólnych), czyli jak komunikować zmiany w firmie, aby zatrzymać talenty oraz wzmacniać zaangażowanie pracowników.
   (Trio Conferences, marzec 2017)
  • – Wyzwania komunikacji i zaangażowania pracowników w Centrach Usług Wspólnych,
  • – Jak budować strategię komunikacji wewnętrznej w centrach usług wspólnych.
  • Communication, tech and human factors: how can technology drive communication and business?
   (Intra.NET Reloded Berlin, we.CONECT GLOBAL LEADERS, April 2017)
   Do you think we should shape new corporate culture to support digital transformation?
   How to exploit Mobility opportunities for more efficient collaboration and communication?
   World is changing quickly. How to communicate and manage changes which are part of digital transformation in our organizations?
   Digital workplace a trend or necessity? Are we and our co-workers ready for that? What cultural changes are needed in order to succeed?
   What is your idea about maximization of adoption rate of new digital solutions by more experienced employees? How to enable them to jump into digital transformation process?
  • Omnikanałowe budowanie marki pracodawcy
   (BMS Group, Warsztat EB&CSR, kwiecień 2017, Warszawa)
   Jak budować autentyczny wizerunek pracodawcy wpływający na pozyskanie i retencje wartościowych kandydatów?
   Jaką wartość może mieć omnikanałowe podejście do komunikacji z kandydatami i z jakimi ryzykami się wiąże?
   Jakie znaczenie dla młodego pokolenia ma działalność społeczna przedsiębiorstw?
   Połączenie marki konsumenckiej i marki pracodawcy
  • Jak zbudować zespół Bohaterów Sprzedaży?
   (Sales Team Management, Blue Business Media, kwiecień 2017)
   – Jak budować wizerunek pracodawcy, aby pozyskać talenty sprzedażowe
   – Rola cyfrowych kanałów komunikacji w budowaniu relacji z kandydatami
   – On-boarding czyli jak wprowadzić i zaangażować pracownika
   – Jak wzmacniać mechanizmy współpracy wspierające osiąganie celów
   – Złota rada na podsumowanie 🙂
  • Lider komunikacji w czasach transformacji cyfrowej – czy jesteśmy gotowi na wyzwania przyszłości?
   (Trio Conferences, listopad 2016)
   – Nowe kompetencje wymagane od liderów komunikacji
   – Kluczowe technologie mające wpływ na ewolucje dziedziny komunikacji
   – Jak mierzyć sukces komunikacji, czyli KPI dla naszych działań
   – Jak rozwijać się i budować swoje kompetencje aby być liderem zmian
   – Nowe oczekiwania zarządzających wobec funkcji komunikacji i jak im sprostać
  • Future Communications Leader – professional development in the time of digital transformation
   (Social Business Collaboration 2016, we.Connect, Berlin, wrzesień 2016)
   Integrating a mobile app into an existing intranet platform – how to build an easy-to-adopt solution from the scratch Detecting business needs and prototyping mobile solutions Creating internal mobile solutions using co-creation concept Supporting flexible co-worker/client communication with a hybrid tool Creating a climate of sharing and caring throughout the company with a
   (mobile) collaboration tool
   Breaking silos with positive feedback- encouraging open communication and launching a cultural change
  • Zaskocz kandydata, czyli o marketingu rekrutacyjnym w internecie
   (Pure Conferences, luty 2016)
   W dzisiejszych czasach proces rekrutacyjny wychodzi poza tradycyjne formy ogłoszeń, a praktycy employer brandingu wykorzystują nie tylko tradycyjne narzędzia HR, ale czerpią również z możliwości szerokiego wachlarza działań PR. Zapraszamy na prezentację o tym, jaki mix narzędzi i technologii stosujemy, rekrutując m.in. pracowników do nowo otwieranych sklepów i kandydatów do naszych programów rozwojowych.
  • Integration of social communication tools into business context
   (we.CONECT, Berlin, paźdiernik 2015)
  • Wykorzystanie portali społecznościowych dla wzmacniania współpracy i komunikacji wewnątrzorganizacyjnej
   (Success Point, październik 2015)
  • Human Capital Experience, czyli jak budować doświadczenia pracowników.
   (Rzeczpospolita, listopad 2014)
   Budowanie doświadczeń pracownika przez pryzmat budowania doświadczeń klienta Budowanie zaangażowania pracownika w oparciu o rozumienie celów oraz rywalizację Partycypacyjny styl zarządzania, czyli jak dostarczyć przestrzeń dla dumy pracownika Fun & profit = profit & fun
  • Nowe technologie jako wsparcie komunikacji wewnętrznej (Wyzwania HR, luty 2014)
  • Walka o talenty
   (Miesięcznik Inwestor, Czerwiec 2011)
   Employer branding to modny termin w ostatnim czasie. Ale jego znaczenie dla przedsiębiorstwa ma dużo głębszy sens niż ładna kampania marketingowa. Nie chodzi również o to aby stosować modną terminologię ale, o to aby wygrać z konkurentami wojnę o talenty i najlepsze zasoby ludzkie. To one zapewniają sukces lub porażkę przedsiębiorstwa. Więcej na ten temat w poniższym artykule.
  • Huston, mamy problem…, czyli kilka słów o kryzysie.
   (Miesięcznik Inwestor, Luty 2011)
   Publikacja ma na celu pokazanie z bliska architektury kryzysu w przedsiębiorstwie i wyzwań w tym kontekście dla komunikacji. Często małe zdarzenie wyglądające z pozoru na nieistotne przeradza się w monstrum, potrafiące zabić macierzystą organizacje. Jak wdrażać komunikację kryzysową i kilka innych rad w poniższym artykule.
  • Dzisiaj już nic na hurra…
   (Miesięcznik Inwestor, Styczeń 2011)
   Artykuł poświęcony znaczeniu badań marketingowych w procesie podejmowania decyzji zarządczych w przedsiębiorstwach. Mimo tego, że badania marketingowe najczęściej kojarzą się w Polsce z analizami obszaru związanego z promocją/reklamą ich zasięg w gospodarkach wysokorozwiniętych jest o wiele szerszy – więcej na ten temat w niniejszym artykule.
  • Jak z biurowca zrobić gwiazdę?
   (Pólrocznik Biurowce w Polsce, jesień 2010)
   Artykuł ten jest kolejnym z cyklu poświęconym marketingowi nieruchomości komercyjnych. Ostatnie lata pokazały, jak ważny jest aspekt związany z odpowiednim pozycjonowaniem produktów na rynku, szczególnie w dobie spowolnienia gospodarczego. Produkty, które zostały dobrze spozycjonowane, nawet w niekorzystnych warunkach nie przynosiły specjalnego powodu do zmartwienia ich właścicielom. To są, gwiazdy, które są dalej widoczne mimo zachmurzonego nieba.
  • W poszukiwaniu innowacji
   (Miesięcznik Inwestor, Październik 2010)
   Artykuł poświęcony znaczeniu innowacji w rozwoju gospodarki. Artykuł wskazuje na niedoskonałości polskiego modelu poszukiwania innowacji oraz przytacza przykłady rozwiązań, które sprawdziły się w innych krajach.
  • Współpraca nauki z przemysłem jako stymulator wzrostu gospodarczego
   (Miesięcznik Inwestor, Wrzesień 2010)
   Kolejny artykuł poświęcony zagadnieniu współpracy nauki z przemysłem jako model akceleratora wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Artykuł obrazuje dobre praktyki w tym zakresie, w szczególności modele przyjęte w krajach Skandynawskich.
  • Przemysł turystyczny szansą na wyrównywanie poziomów rozwoju gospodarczego
   (Miesięcznik Inwestor, Czerwiec 2010)
   Dzisiaj przemysł turystyczny, czyli wszystkie procesy komercyjne związane pośrednio lub bezpośrednio z turystyką, ma niebagatelne znaczenie dla całej światowej gospodarki. Jak pokazują ostatnie dekady, procesy globalizacji i idąca z nimi zwiększona swoboda przepływu ludzi i kapitału, sprzyjają rozwojowi turystyki, pociągając za sobą rozwój regionów oraz całych krajów.
  • Transport publiczny jako nośnik marketingowy
   Artykuł próbuje przedstawić wybrane praktyczne możliwości wykorzystania transport publicznego jako nośnika treści marketingowych. Jednocześnie jest próbą odpowiedzenia na pytanie jak należy to robić aby zachować spójność kolorystyczną miasta.
   (Miesięcznik Inwestor, Kwiecień 2010)
  • Marketing narodowy – wspólna sprawa
   Wiele powstało artykułów i publikacji poświęconych zagadaniu promocji Polski oraz poszczególnych regionów. Jednak mimo dobrego zaplecza teoretycznego efekty promocji nie wykazują w praktyce znaczącej tendencji wzrostowej. Czyżby teoria i praktyka w przypadku promocji Polski w świecie nie „w jednym domu stały”?
   (Miesięcznik Inwestor, Marzec 2010)
  • Komunikacja, głupcze – artykuł poświęcony znaczeniu komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
  • (Miesięcznik Inwestor, Luty 2010)
  • Artykuł omawia znaczenie komunikacji wewnętrznej w organizacji oraz wartość, którą może tworzyć.
  • Jak zorganizować zespół odpowiedzialny za debiut giełdowy i relacje inwestorskie
   (Gazeta Giełdy Parkiet, Luty 2010)
  • Organizacja procesów komunikacji kluczem do sukcesu rynkowego
   (Miesięcznik Inwestor, Styczeń 2010)
  • Internet w relacjach inwestorskich oraz komunikacji korporacyjnej
   Prezentacja poświęcona zastosowaniu technologii internetowych w komunikacji z interesariuszami przedsiębiorstwa
   (PIRI, Listopad 2008)
  • Komunikacja korporacyjna w czasie wysokiej zmienności i nieprzewidywalności rynkowej Artykuł przedstawia wytyczne do strategii komunikacji korporacyjnej w czasach, kiedy zapotrzebowanie na informacje rośnie a niepewność steruje rynkami finansowymi
  • Strategia komunikacji w czasie kryzysu
   Prezentacja dotyczy tego, jak powinno się komunikować z rynkami finansowymi w czasach pełnych wyzwań
  • (Przegląd Finansowy, Marzec 2009)
  • Komunikacja korporacyjna jako narzędzie zwiększania wartości przedsiębiorstwa
   Prezentacja zawiera rozważania na temat zwiększania wartości
   przedsiębiorstwa w wyniku odpowiednio zaprojektowanej i wdrażanej
   komunikacji korporacyjnej
   (Gazeta Giełdy Parkiet / Kongres PR w Rzeszowie, kwiecień 2009)
  • Partnerstwo nauki i praktyki — model gospodarki oparty na wiedzy
   Prezentacja przedstawia zagadnienia związane ze współpracą ośrodków naukowych z biznesem I efekty tej współpracy
  • Etyka a Relacje Inwestorskie oraz PR korporacyjny
   Prezentacja dotyczy zagadnień związanych z etyka w obszarze komunikacji finansowej oraz korporacyjnej
  • Raportowanie jutra niezbędne już dzisiaj
   Artykuł poświęcony jest technologii XBRL, przyspieszającej proces raportowania finansowego
  • Gospodarka oparta na wiedzy
   Artykuł opisuje model gospodarki opartej o wiedzę oraz możliwości jego zastosowania w Polsce
  • Internet w relacjach inwestorskich
   Prezentacja porusza zagadnienie wykorzystania technologii informacyjnych w obszarze relacji inwestorskich
  • Wróć do nas…
   Artykuł dotyczy zagadnień związanych z relacjami z klientem oraz istotności jakości usług
  • Przez kilobity do hotelu…
   Artykuł dotyczy zagadnienia rezerwacji usług hotelarskich z wykorzystaniem Internetu
  • Być czy nie być wirtualnym hotelarzem…
   Artykuł poświęcony zagadnieniom informatyzacji przedsiębiorstwa hotelarskiego