Om mig

Jag är doktor i ekonomisk vetenskap vid Warszawa Universitets Institution för management. Pa denna institution tog jag ocksa kandidat- och magisterexamen. Jag har ocksa avslutat MBA-studier inom IT som affärsstöd. Mina vetenskapliga intressen har alltid varit kopplade till korporativ kommunikation och IT-stöd för affärsprocesser. Ar 2000 när intranettekniken var i sitt första utvecklingsskede författade jag ett kandidatarbete om möjligheterna att använda den för kommunikation och företagsförvaltning. Tva ar senare skrev jag min magisteravhandling om styrning av implementeringsprocesser av IT-system. Doktorsavhandlingen som jag försvarade ar 2014 handlade om bedömningsmetoder för sociala teknologiers paverkan pa kommunikation och företagsförvaltning.

I min över 15 ars langa yrkeskarriär har jag deltagit i talrika projekt som genomförts pa uppdrag fran polska, franska, japanska och skandinaviska företag och som främst gällde:

  • marknadsföring av tjänster,
  • Investor Relations kommunikation,
  • Public Relations/Media relations inklusive funktion att driva presskontor och arbete som PR-man,
  • intern kommunikation,
  • Employer Branding,
  • kriskommunikation,
  • implementering av intranetlösningar samt Enterprise Social Network,,
  • strategisk och ledningskommunikation i samband med förvaltning av personalresurser (HR),
  • att skapa regler för Corporate Identity (CI),
  • kommunikation inom omradet företagets samhällsansvar (CSR).

Genomförandet av projekt inom olika branscher och pa olika företag gjorde att jag kunde skaffa mig olika, ofta unika erfarenheter som jag senare kunde med glädje förmedla pa mina föreläsningar under flera konferenser i Polen och utomlands. Jag har lyckats beskriva en del av denna kunskap i över 40 artiklar som publicerats i branschtidningar och -magasin samt i vetenskapliga tidskrifter.