Ekspertyza

Komunikacja korporacyjna, szeroko pojęty marketing, w tym komunikacja marketingowa, Employer Branding oraz komunikacja kryzysowa to zagadnienia, którymi zajmuję się na co dzień w mojej pracy zawodowej.

Szczególnie jestem dumny ze zdobycia bogatego doświadczenia w dziedzinie komunikacji korporacyjnej (Public Relations, komunikacja wewnętrzna, media relations, relacje inwestorskie, komunikacja kryzysowa), której poświeciłem ostatnie 15 lat. Jest ona również przedmiotem moich badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod pomiaru skuteczności oraz mechanizmów i metod ochrony reputacji marki przedsiębiorstwa.

Bazując na zdobytym wieloletnim praktycznym doświadczeniu i teoretycznej wiedzy akademickiej, mogę wspierać i doradzać przedsiębiorstwom w następujących obszarach:

 • szkolenia z zakresu komunikacji korporacyjnej i marketingowej,
 • szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz reprezentacji przedsiębiorstw w mediach,
 • opracowanie oraz realizacji strategii komunikacji korporacyjnej – relacje inwestorskie i PR korporacyjny, komunikacja wewnętrzna, komunikacja kryzysowa,
 • opracowania strategii marketingowych dla sektora usług (B2B, B2C) w oparciu o tradycyjne narzędzia, jak i nowoczesne kanały on-line, w tym media społecznościowe,
 • szkolenia z tworzenia angażujących i skutecznych treści na potrzeby komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie komunikacji wewnętrznej, w tym:
  • zarządzanie komunikacją wewnątrzorganizacyjną w przedsiębiorstwach zarówno o strukturze hierarchicznej, jak i płaskiej,
  • doskonalenie komunikacji w obszarze zarząd – pracownicy oraz pracownicy – zarząd,
  • zarządzanie zmianą i transformacją cyfrową w organizacji,
  • wdrożeń rozwiązań społecznościowych i tworzenie ram ich funkcjonowania w organizacji,
  • prowadzenie badań i audytów stanowiących podstawę dla doskonalenia narzędzi komunikacji wewnętrznej – wydawnictwa, intranet, programy motywacyjno-integracyjne, wewnętrzne media społecznościowe,
 • budowania zaangażowania pracowników oraz wzmacniania kultury i wartości przedsiębiorstwa,
 • opracowywania koncepcji i wdrożenia serwisów www oraz intranetów (SharePoint, TYPO3, WordPress),
 • organizacji eventów wewnętrznych i zewnętrznych (bogate doświadczenie w organizacji wydarzeń dla grup od 700 do 1 200 uczestników).

Dotychczas miałem przyjemność współpracować między innymi z takimi firmami i organizacjami jak:

 • Scania,
 • Jan III Sobieski,
 • Orbis/Accor Group,
 • DTZ,
 • CM LIM,
 • Orange,
 • Warsaw Apartments,
 • Polska Organizacja Turystyczna,
 • Fuji Film,
 • oraz innymi reprezentującymi różne sektory.